Get Adobe Flash player

Това е картинка на flip classroom.В метода Flip teaching, учениците самостоятелно проучват учебното съдържание, използвайки видео уроци, подготвени от учителя, а упражненията и практическата работа се извършва в онлайн класната стая под ръководството на преподавател. Този метод позволява обучението да е съсредоточено предимно върху разбирането и прилагането на знанията и уменията, а не заучаване на готови факти и правила. Друг важен аспект на flip teaching модела е учене чрез сътрудничество. Чрез провеждане на групово обсъждане и дискусии, учениците развиват езикови и комуникативни умения, умение за аргументиране, уважение към другия, толерантност към различните мнения и др.

Преместването на теоретичния материал извън класната стая, осигурява мобилна среда за обучение на учениците и повече време за активно учене. Позволява на учителя непрекъснато да наблюдава работата им и да им указва помощ и оценка на момента, като по този начин обучението е по-ефективно.

 

 

System.String[]
Сподели